Polityka Prywatności hurtowni BudowlaniPL

Zapoznaj się z jej treścią poniżej.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Budowlani.pl Sp. z o.o. z siedzibą 44-200 Rybnik, ul. Wierzbowa. Można się z nami kontaktować mailowo na adres sekretariat@budowlanipl.pl .
2) Spółka przetwarza takie Pani/Pana dane jak imię, nazwisko, adres, NIP oraz dane teleadresowe. Dane te przetwarzamy w celu przyjęcia zamówienia, realizacji dostaw oraz ich finansowego rozliczenia. Działanie to wykonujemy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanej RODO) tj. niezbędności przetwarzania w celu realizacji umowy.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
• Inne podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Podmioty zapewniające administratorowi obsługę techniczną, księgową i prawną
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
– przez okres 7 lat w przypadku danych finansowo-księgowych oraz
– w pozostałym zakresie do czasu realizacji uzasadnionego celu biznesowego administratora
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie możnością zawarcia umowy.

Złóż zapytanie

Wymagana zgoda

14 + 1 =

Śledź nas na Facebook:

Rybnik, ul. Wierzbowa

+48 32 422 15 46

sekretariat@budowlanipl.pl